65. fundur sveitarstjórnar Skeiða- og Gnúpverjahrepps

Mánudagur, 9. ágúst 2021
Kjálkaversfoss

Boðað er til fundar í sveitarstjórn Skeiða og Gnúpverjahrepps

í Árnesi  11 ágúst, 2021 klukkan 14:00.

Dagskrá

1. Úrskurður v. stjórnsýslukæru

2. Úrskurður Persónuverndar

3. Sorpútboð

4. Útboð fráveituframkvæmdir Skólabraut

5. Reglur um gatnagerðargjöld í þéttbýli Skeiða- og Gnúpverjahrepps.

6. Reglur um úthlutn lóða

7. Reglur um skólaakstur

8. Svör Landsvirkjunar við spurningum af 61. fundi

9. Framlenging á bráðabirgða breytingum á sveitarstjórnarlögum

10. Gjaldskrá Leikskólans

11. Umsókn Vörðufells um lóðir í Brautarholti

12. Umsókn um styrk v. atvinnuuppbyggingar

13. Samningar v. landgræðslusvæða og girðinga og Hafinu

14. Niðurstöður  ryksýna í Brautarholti

15. Fjárhagsmál- sjóðsstreymi yfirdráttur

16. Tillaga að afskr. skuldara

17. Tillaga SÍS að reglum um niðurfellingu dráttarvaxta

18. Skýrsla um stöðu innleiðingar Árósasamningsins

19. Aðalskipulag Grímsnes og Grafningshr. umsagnarbeiðni

20. Endurskoðun aðalskipulags Ásahrepps - umsagnarbeiðni

21. Fundargerðir skipulagsnefndar

22. Aðalskráning fornleifa - áfangaskýrsla 2

23. Sorpstöð Suðurlands 303. fundargerð 22. júní 2021

24. 2. og 3. fundur stjórnarnefndar Þjóðveldisbæjar Júní 2021

25. Fundargerðir frá Byggðasafni Árnesinga

26. Aðalfundarboð Rangárbakka

27. Önnur mál löglega fram borin