Laus störf í Skeiða- og Gnúpverjahreppi

Miðvikudagur, 29. janúar 2020
Stórnsýslan er í Árnesi

Aðalbókari og launafulltrúi Starf aðalbókara og launafulltrúa í Skeiða- og Gnúpverjahreppi er laust til umsóknar. Starfshlutfall getur verið sveigjanlegt fyrst um sinn, en verður 100 % innan árs frá ráðningu.

Starfssvið

 • Bókun og lyklun fylgiskjala sem og önnur úrvinnsla úr fjárhagsbókhaldi
 • Afstemming fjárhagsbókhalds
 • Uppgjör virðisaukaskatts
 • Gerð reikninga
 • Skýrslugerð og greining upplýsinga
 • Vinna með sveitarstjóra og endurskoðendum við áætlanagerð og uppgjör
 • Launavinnsla og frágangur launa
 • Launaröðun og launagreiðslu samkvæmt ráðningar- og kjarasamningum
 • Upplýsingagjöf til launþega
 • Önnur tilfallandi verkefni 

Hæfniskröfur og menntun:

 •  Reynsla og góð þekking á bókhaldi og launavinnslu er skilyrði
 • Góð almenn tölvukunnátta er skilyrði
 • Nákvæmni og skipuleg vinnubrögð eru skilyrði
 • Viðskiptamenntun eða sambærileg menntun á sviði bókhalds er æskileg, háskólamenntun er kostur
 • Sjálfstæði og fumkvæði
 • Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum
 • Hreint sakavottorð

Starfskjör og laun eru í samræmi við samninga Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.

Umsjónarmaður félagsheimilisins í Brautarholti

Starfssvið

 • Umsjón og húsvarsla félagsheimilisins
 • Undirbúningur viðburða í húsnæðinu og frágangur eftir viðburði
 • Þrif á húsnæðinu samkvæmt starfs- og verklýsingu
 • Upplýsingagjöf til viðskiptavina og samskipti við þá
 • Starfshlutfall er 25% möguleiki á aukningu starfshlutfals með fleiri tilfallandi verkefnum.

Hæfniskröfur

 • Samviskusemi og snyrtimennska
 • Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum
 • Ökuréttindi.
 • Hreint sakavottorð

Starfskjör og laun eru í samræmi við samninga Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.

Skeiða- og Gnúpverjahreppur hvetur einstaklinga óháð kyni til að sækja um ofangreind störf.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Kristófer Tómasson sveitarstjóri sími 486-6100. Umsóknum ber að skila á netfang sveitarstjóra kristofer@skeidgnup.is fyrir 10. febrúar nk.

 

 • Félagsheimilið Brautarholt