Verklagsreglur vegna smithættu af sorpi og úrgangs vegna heimsfaraldurs

Þriðjudagur, 3. March 2020
Göngubrú við Stöng

Hér eru verklagsreglur  vegna smithættu fyrir starfsmenn sem vinna við sorpflokkun -  en við erum mjög mörg að handleika og fara með sorp og dýraleifar á gámasvæðin og við ættum að kynna okkur þessar leiðbeiningar og nota þegar það á við.

Þessar verklagsreglur eiga við um starfsmenn sem vinna við meðhöndlun úrgangs, þ.m.t. sorphirða, flutningur, flokkun og förgun. Verklagsreglurnar taka gildi þegar sýkingar eru orðnar almennar í heimahúsum eða þegar Umhverfisstofnun gefur út tilmæli um að vinna skuli eftir reglunum. Nánari upplýsingar um smitvarnir má finna á heimasíðu Landlæknis.

Notkun persónuhlífa

Nota skal persónuhlífar við meðhöndlun úrgangs eftir því sem við á. Viðeigandi persónuhlífar eru t.d.:

 • Einnota hanskar
 • Einnota hlífðarfatnaður, t.d. einnota vinnugallar.
 • Hlífðarfatnaður (utanyfirgalli)
 • Hlífðarhanskar

Meðhöndlun úrgangs

Starfsmenn skulu af fremsta megni gæta varúðar við meðhöndlun úrgangs.

 • Sorpílát skulu ekki opnuð heldur flutt beint í sorphirðubíla.
 • Forðist að snerta sorp.
 • Forðist snertingu við augu, nef og munn.

Frágangur að lokinni meðhöndlun úrgangs

 • Einnota persónuhlífar fjarlægðar og settar í poka til förgunar.
 • Ef notaðar eru fjölnota persónuhlífar skal þrífa þær og sótthreinsa eftir notkun.
 • Mikilvægt er að þvo og sótthreinsa hendur reglulega.
 • Sótthreinsa skal álagsfleti eftir því sem við á.